Na XXI edycję Konkursu Plastycznego „Świebodzin w oczach dziecka", organizowanego przez Muzeum Regionalne we współpracy z PSP Nr 7 w Świebodzinie, wpłynęło 279 prac z dwunastu placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Dzisiaj odbył się etap finałowy konkursu "Dzieje Ziemi Świebodzińskiej"

Organizatorem tego konkursu historycznego jest Muzeum Regionalne w Świebodzinie.

Prawdziwą eksplozją radości, piskami i okrzykami zakończył się tegoroczny Turniej Klas Pierwszych połączony z obchodami Dni Kultury Narodów, które miały miejsce w 3-ce w przedostatnim tygodniu lutego (20-24.02.17). Tak cieszyli się zwycięzcy turnieju- uczniowie klas 1C i 1E.

20 lutego w naszej szkole rozpocznie się coroczny Turniej Klas Pierwszych. Turniej jest połączony z Dniami Kultury Narodów- w tym roku są to Dni Kultury Rosyjskiej.

Już 13 lutego w naszej szkole rozpoczął się „KIERMASZ WALENTYNKOWY”. Uczennice  należące do koła plastycznego podczas przerw sprzedawały za symboliczne 50 GROSZY, własnoręcznie wykonane serduszka techniką origami.