I semestr trwa od 1.09.2016r. do 20.01.2017r.

II semestr trwa od 23.01.2017r. do 23.06.2017r.

 

Lp.

Nazwa - wydarzenie

data

1.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

1 września 2016r.

2.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie wymaganych dokumentów.

 wrzesień 2016r.

3.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrektorem w sprawie egzaminu gimnazjalnego

13 września 2016r.

4.

Spotkanie z Radą Rodziców. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.

15 września 2016r.

5.

Wewnątrz szkolna diagnoza klas pierwszych

wrzesień 2016r.

6.

Rada pedagogiczna- opinia nt. projektu planu finansowego szkoły, analiza wyników egzaminu

27 wrzesień 2016r.

7.

Europejski Dzień Języków

wrzesień 2016r.

8.

Wymiana młodzieży

wrzesień/ październik 2016r.

9.

Pasowanie na gimnazjalistę.

październik 2016r.

10.

Warto czytać książki

październik 2016r.

11.

Dzień serca

październik 2016r.

12.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016r.

13.

Zebrania z rodzicami

25 października 2016r.

14.

Szkolne obchody Święta Niepodległości

listopada 2016r

15.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2016r

16.

Szkoleniowa rada pedagogiczna.

listopad 2016r.

17.

Dni Patrona

listopad 2016r.

18.

Zebrania z rodzicami- ocena prognozowana

6 grudnia 2016r.

19.

Europejskie kolędowanie

grudzień 2016r.

20.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.16r. – 31.12.16r.

21.

Próbny egzamin gimnazjalny

styczeń/ luty 2017r.

22.

Koniec wystawiania ocen za I semestr

16 stycznia 2017r.

23.

Klasyfikacja uczniów za I semestr

17,18 stycznia 2017r.

24.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

19 stycznia 2017r.

25.

Koniec I semestru

20 stycznia 2017r.

26.

Początek II semestru

23  stycznia 2017r.

27.

Zebrania z rodzicami

24  stycznia 2017r.

28.

Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2017r.

29.

Spotkanie z Kulturą Narodu

 

30.

Święto matematyki

marzec 2017r.

31.

Rada pedagogiczna

marzec 2017r.

32.

Rekolekcje

 

33.

Zebrania z rodzicami

21.03.17r.

34.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18.04. 2017r.

35.

Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

19.04.2017r.

36.

Egzamin gimnazjalny- cz. matematyczno- przyrodnicza

20.04.2017r

37.

Egzamin gimnazjalny cz. języki obce

21.04.2017r

38.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

kwiecień 2017r

39.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017r

40.

Zebrania z rodzicami –oceny prognozowane na koniec roku

9 maja 2017r.

41.

Tydzień Nauk Przyrodniczych

maj 2017r.

42.

Diagnoza kontrolna po kl. I

maj 2017r.

43.

Dni niemiecki

Czerwiec 2017r.

44.

Bal Absolwenta

2.06.2017r.

45.

Koniec wystawiania ocen

9 czerwca 2017r.

46.

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny

12,13 czerwca 2017r.

47.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

14 czerwca 2017r.

48.

Zakończenie roku dla klas III

22 czerwca 2017r.

49.

Zakończenie roku szkolnego i rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły

23 czerwca 2017r.

50.

Ferie letnie

24 czerwca- 31 sierpnia 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2016,  2.05.2017, 16.06.2017,

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Czesława Niemena  w Świebodzinie przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.