historia

wos

j. polski

przyr.

matemat.

j.ang.

podst.

j.ang.

rozszerz.

j.niem.

podst.

j.niem.

rozszerz.

Okręg

54,73

65,53

49,75

46,94

62,42

44,72

56,06

38,22

Woj.

54,52

65,77

46,75

46,49

63,52

48,28

58,93

37,13

Powiat

51,68

64,44

46

41,92

58,11

41,66

51,27

27,89

Gmina

51,98

65,14

46,92

43,25

63,04

45,31

51,33

29,45

PG3

54,45

68,97

49,97

47,64

61,90

46,50

62,37

36,25

Biologia
Martyna Wachowiak Cicha

Chemia
Jacek Wdowiak

Fizyka
Małgorzata Kocot - Rejniak
Jadwiga Oleszczuk

Geografia
Waldemar Chmielewski

Historia i WOS
Krzysztof Dębicki
Arkadiusz Morajko
Lucyna Leszczyńska - Rudzińska 

Informatyka i technika
Robert Gławdel
Robert Rożek

Język angielski
Paulina Mikołajczyk
Grzegorz Aleksiewicz
Mirosława Rzepecka
Katarzyna Sielicka

Język niemiecki
Marzena Celejewska
Edyta Mech
Ewa Bagińska

Język polski
Elżbieta Ciechanowicz
Jolanta Cięciel
Anna Maćkowiak
Anna Czajkowska
Anna Tchórzewska

Katecheza
ks. Przemysław Janicki
Joanna Świgoń

Matematyka
Renata Wiechczyńska
Donata Szylko
Jolanta Rożek
Jadwiga Oleszczuk
Robert Rożek

Muzyka
Przemysław Rutkowski

Plastyka
Teresa Berendt - Klechamer

Wychowanie Fizyczne
Katarzyna Bekisz
TadeuszKapica
Mariusz Giecołd
Mariola Połońska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Kocot - Rejniak

Pedagog
Jolanta Jagiełło

Biblioteka
Jadwiga Gilewicz

Świetlica
Magdalena Kronobis

 

Dyrektor szkoły nauczyciel dyplomowany 

mgr Elżbieta Ciechanowicz

Z-ca dyrektora szkoły nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wiechczyńska