• Zebranie z rodzicami i spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrektorem w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 13 września 2016 r.
  • Zebranie z rodzicami wszystkich klas - 25 października 2016 r.
  • Zebrania z rodzicami - ocena prognozowana - 6 grudnia 2016 r.
  • Zebranie z rodzicami wszystkich klas - 24  stycznia 2017 r.
  • Zebranie z rodzicami wszystkich klas - 21 marca 2017 r. 
  • Zebrania z rodzicami - oceny prognozowane na koniec roku - 9 maja 2017 r.