Pod koniec grudnia 2017 r. nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny, w ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Zbąszynek, a głównym beneficjentem jest gmina Świebodzin, a ściślej mówiąc szkoły podstawowe
z terenu naszej gminy. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępu uczniów do nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, które zwiększą kompetencje uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. 

 Efektem przedmiotowego projektu jest doposażenie naszej szkoły
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.

Podczas ferii zimowych dokonaliśmy kompleksowego remontu pracowni (malowanie, wymiana oświetlenia) i wyposażyliśmy je w nowy sprzęt. Pracownia informatyczna zyskała nową aranżację, zupełnie zmieniła swój wygląd – nowe meble, krzesła oraz wysokiej klasy komputery typu all-in-one-dell Ople Plex z oprogramowaniem, rzutnik i tablica multimedialna sprawiają, że zajęcia z tego przedmiotu są niezwykle atrakcyjne.

Pracownia matematyczna również wzbogaciła się o zestaw interaktywny, nowe meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i tablicę. Kolejne pracownie, które zmieniły swój wygląd to : pracownia geograficzna, fizyczna, biologiczna
i chemiczna – nowe meble, sprzęt multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej wymienione pracownie zostały wyposażone w meble i sprzęt dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Z pewnością taka baza dydaktyczna wpłynie na atrakcyjność zajęć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych, pozwoli nauczycielom stosować w procesie dydaktycznym nowoczesne metody i trendy nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.