Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie informuje,

że szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i ćwiczenia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom wszystkich klas.