Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 900

na placu przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie.