Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją władz oświatowych (we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Świebodzin w tym w SP 3) piątek, 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.