Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w środę 30 października 2018 roku zorganizowali akcję sprzątania opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych grobów na cmentarzu w Świebodzinie. 

Zbierali liście, zamiatali groby, zapalali znicze, kładli wiązanki. Sprzątanie cmentarza jest elementem naszej wspólnej troski o dziedzictwo historyczne Świebodzina, mieszkańcami, którego również my jesteśmy. Sprzątanie najstarszej nekropolii jest też dbaniem o polskie dziedzictwo narodowe, dbaniem o naszą pamięć.