Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie ,które Uchwałą Nr XXX/448/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dniem 1 września 2017 r. zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie podaje do publicznej wiadomości granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie na dzień 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie

ADRES : ul. Łużycka 33      66-200 Świebodzin

 

ulice:

 

·         Kościuszki, Krasińskiego od nr 2 do nr 12 b – parzyste i 1 – 5a nieparzyste,

·         Kręta, Łużycka od nr 30 do nr 42 – parzyste i od nr 19 do nr 31 - nieparzyste,

·         Matejki, Mickiewicza od nr 2 do nr 12b - parzyste i od nr 1 do nr 5a - nieparzyste,

·         Nowa, Osiedle Kopernika od nr 2 do nr 22 – parzyste i od nr 1 do nr 19 - nieparzyste,

·         Osiedle Łużyckie – bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

·         Paderewskiego, Poprzeczna od nr 2 do nr 28 – parzyste i od nr 1 do nr 33 - nieparzyste,

·         Puławskiego, Słoneczna, Sulechowska nr 6 i od nr 9 do nr 39 - nieparzyste,

·         Za Groblą,

 

miejscowości:

 

·         Jeziory,

·         Kupienino,

·         Lubinicko,

·         Rzeczyca, 

·         Wityń.