Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie zwraca się z prośbą do rodziców uczniów klas VI o dostarczenie do gimnazjum świadectwa z klasy VI oraz zdjęcia do legitymacji.