Szanowni Rodzice, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

 

Z nostalgią i żalem żegnamy to, co stanowiło istotę naszych działań przez ostatnie 18 lat – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie. Historia tej szkoły zatoczyła koło. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2017 r. nasze gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w Szkołę Podstawową nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie.

18 lat to życie człowieka od narodzenia do pełnoletniości, to niecałe dwie dekady, a jednak w tym czasie w naszym gimnazjum wydarzyło się tak wiele, że nie sposób wspomnieć o wszystkich i o wszystkim, co działo się w szkole przez ten czas. To tysiące uczniów, którzy opuścili mury tej szkoły, to wydarzenia, które stanowiły o tożsamości „trójki”, to tradycja, którą stworzyliśmy przez te lata, to osiągnięcia uczniów i nauczycieli. To wszystko ugruntowało pozycję naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Nostalgia towarzyszy temu, co odchodzi, ale z nadzieją witamy też to, co nowe. Z pewnością dobre zwyczaje, tradycje przejmie szkoła podstawowa. Od 1 września 2017 r. zaczynamy zapisywać nową, jeszcze nieznaną kartę historii tego miejsca, tej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, nie będziemy szczędzić zapału i energii, aby zrobić to mądrze i rozważnie.

 

                                                                           Elżbieta Ciechanowicz

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie
od 1 września 2017 r.  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie