Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godzinie 900

na placu przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie.