16 listopada, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, odbyła się w naszej szkole kampania informacyjna pod hasłem: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi", działająca na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy.

Wydarzenie było poprzedzone serią warsztatów i lekcji wychowawczych, podczas których młodzież mogła zdobyć wiedzę dotyczącą praw człowieka, przestępstw z mowy nienawiści oraz nauczyć się przeciwdziałać dyskryminacji. Kampania została przeprowadzona pod patronatem Amnesty International.