Dyrektor szkoły nauczyciel dyplomowany 

mgr Elżbieta Ciechanowicz

Z-ca dyrektora szkoły nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wiechczyńska