KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZINIE

 I semestr trwa od 4.09.2017r. do 26.01.2018r.

II semestr trwa od 29.01.2018r. do 22.06.2018r. 

 

Lp.

Nazwa - wydarzenie

Data

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

4 września 2017r.

 1.  

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie wymaganych dokumentów.

12 wrzesień 2017r.

 1.  

Zebranie z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrektorem w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

12 września 2017r.

 1.  

Spotkanie z Radą Rodziców. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.

14 września 2017r.

 1.  

Wewnątrzszkolna diagnoza wstępna kl. I SP.

wrzesień 2017r.

 1.  

Sprzątanie świata – edukacja wczesnoszkolna.

15 września 2017r.

 1.  

Rada pedagogiczna - opinia dotycząca projektu planu finansowego szkoły, analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2017r.

26 września 2017r.

 1.  

Europejski Dzień Języków.

wrzesień 2017r.

 1.  

Wymiana młodzieży.

wrzesień/ październik 2017r.

 1.  

Pasowanie uczniów klas I SP.

13 października 2017r.

 1.  

Warto czytać książki.

październik 2017r.

 1.  

Dzień serca.

październik 2017r.

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej .

14 października 2017r.

 1.  

Zebrania z rodzicami .

24 października 2017r.

 1.  

Szkolne obchody Święta Niepodległości.

listopad 2017r

 1.  

Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 2017r

 1.  

Szkoleniowa rada pedagogiczna.

listopad 2017r.

 1.  

Dni Patrona.

listopad 2017r.

 1.  

Dzień Pluszowego Misia – edukacja wczesnoszkolna.

25 listopada 2017r.

 1.  

Zebrania z rodzicami - ocena prognozowana.

12 grudnia 2017r.

 1.  

Europejskie kolędowanie.

grudzień 2017r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.17r. – 1.01.18r.

 1.  

Bal karnawałowy – edukacja wczesnoszkolna.

styczeń 2018r.

 1.  

Tydzień humanistyczny.

styczeń 2018r.

 1.  

Próbny egzamin gimnazjalny.

styczeń/ luty 2018r.

 1.  

Koniec wystawiania ocen za I semestr.

19 stycznia 2018r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I semestr.

22,23 stycznia 2018r.

 1.  

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

25 stycznia 2018r.

 1.  

Koniec I semestru.

26 stycznia 2018r.

 1.  

Początek II semestru.

29 stycznia 2018r.

 1.  

Zebrania z rodzicami.

30  stycznia 2018r.

 1.  

Walentynki klasowe – edukacja wczesnoszkolna.

luty 2018r.

 1.  

Ferie zimowe.

12– 25.02.2018r.

 1.  

Spotkanie z Kulturą Narodu.

marzec 2018r.

 1.  

Klasowy Dzień Kobiet – edukacja wczesnoszkolna.

8 marca 2018r

 1.  

Święto matematyki.

marzec 2018r.

 1.  

Rada pedagogiczna.

marzec 2018r.

 1.  

Rekolekcje.

marzec 2018r.

 1.  

Zebrania z rodzicami.

20 marca 2018r.

 1.  

Powitanie wiosny.

21 marca 2018r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna.

29.03 - 3.04. 2018r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna.

18 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny- cz. matematyczno- przyrodnicza.

19 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny cz. języki obce.

20 kwietnia 2018r.

 1.  

Dzień Ziemi.

20 kwietnia 2018r.

 1.  

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

27 kwietnia 2018r

 1.  

Dzień Drzewa.

27 kwietnia 2018r.

 1.  

Święto Konstytucji 3 Maja.

3 maja 2018r.

 1.  

Zebrania z rodzicami – oceny prognozowane na koniec roku.

8 maja 2018r.

 1.  

Tydzień Nauk Przyrodniczych.

maj 2018r.

 1.  

Dzień Dziecka.

czerwiec 2018r.

 1.  

Dni niemieckie.

czerwiec 2018r.

 1.  

Bal Absolwenta.

30.05 lub 1.06.2018r.

 1.  

Koniec wystawiania ocen.

8 czerwca 2018r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny.

11,12 czerwca 2018r.

 1.  

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

14 czerwca 2018r.

 1.  

Zakończenie roku dla klas III gimnazjum.

21 czerwca 2018r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego i rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły.

22 czerwca 2018r.

 1.  

Ferie letnie.

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

1.06.2017

 

 

                                                   Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Czesława Niemena  w Świebodzinie

przyjęty do realizacji

 przez Radę Pedagogiczną