KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZINIE

 

I semestr trwa od 3.09.2018r. do 01.02.2019r.

II semestr trwa od 4.02.2019r. do 21.06.2019r.

 

 

Lp.

Nazwa - wydarzenie

Data

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

3 września 2018r.

 1.  

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie wymaganych dokumentów.

3 wrzesień 2018r.

 1.  

Zebranie z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie rodziców uczniów klas III
i klas VIII  z dyrektorem w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

11 września 2018r.

 1.  

Spotkanie z Radą Rodziców. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.

13 września 2018r.

 1.  

Wewnątrzszkolna diagnoza wstępna kl. I SP i kl. IV SP

wrzesień  2018r.

 1.  

Sprzątanie świata – edukacja wczesnoszkolna.

14 września 2018r.

 1.  

Rada pedagogiczna - opinia dotycząca projektu planu finansowego szkoły, za 2019 i analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2018r.

25 września 2018r.

 1.  

Europejski Dzień Języków.

wrzesień 2018r.

 1.  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28.09.2018r.

 1.  

Wymiana młodzieży.

wrzesień/ październik 2018r.

 1.  

Pasowanie uczniów klas I SP.

12 października 2018r.

 1.  

Warto czytać książki.

październik 2018r.

 1.  

Dzień serca.

październik 2018r.

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej .

14 października 2018r.

 1.  

Zebrania z rodzicami .

23 października 2018r.

 1.  

Szkolne obchody Święta Niepodległości.

9 listopad 2018r

 1.  

Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 2018r

 1.  

Szkoleniowa rada pedagogiczna.

listopad 2018r.

 1.  

Szkolny konkurs z okazji 100 lat niepodległości

Listopad 2018r.

 1.  

Dni Patrona.

listopad 2018r.

 1.  

Andrzejki

listopad 2018r.

 1.  

Śniadanie daje moc

listopad 2018r.

 1.  

Tydzień humanistyczny.

listopad 2018r.

 1.  

Światowy Dzień Tolerancji

listopad 2018r.

 1.  

Dzień Pluszowego Misia – edukacja wczesnoszkolna.

……. listopada 2018r.

 1.  

Zebrania z rodzicami - ocena prognozowana.

11 grudnia 2018r.

 1.  

Europejskie kolędowanie.

21 grudzień 2018r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna.

22.12.18r. – 1.01.19r.

 1.  

Bal karnawałowy – edukacja wczesnoszkolna.

styczeń 2019r.

 1.  

Ferie zimowe.

14– 27.01.2019r.

 1.  

Próbny egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty

styczeń/ luty 2019r.

 1.  

Koniec wystawiania ocen za I semestr.

28  stycznia 2019r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I semestr.

29,30 stycznia 2019r.

 1.  

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

31 stycznia 2019r.

 1.  

Koniec I semestru.

1 lutego  2019r.

 1.  

Początek II semestru.

4 lutego  2019r.

 1.  

Zebrania z rodzicami.

5 lutego  2019r.

 1.  

Walentynki klasowe – edukacja wczesnoszkolna.

luty 2019r.

 1.  

Spotkanie z Kulturą Narodu.

marzec 2019r.

 1.  

Klasowy Dzień Kobiet – edukacja wczesnoszkolna.

8 marca 2019r

 1.  

Święto matematyki.

marzec 2019r.

 1.  

Rada pedagogiczna.

marzec 2019r.

 1.  

Zebrania z rodzicami.

19 marca 2019r.

 1.  

Powitanie wiosny.

21 marca 2019r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna.

10 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny- cz. matematyczno- przyrodnicza.

11 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin gimnazjalny cz. języki obce.

12 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

16 kwietnia 2018r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

17 kwietnia 2018r.

 1.  

Rekolekcje.

Marzec/ Kwiecień 2019r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna.

18-24 kwietnia 2019r.

 1.  

Dzień Ziemi.

20 kwietnia 2019r.

 1.  

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

30 kwietnia  2019r

 1.  

Dzień Drzewa.

27 kwietnia 2019r.

 1.  

Święto Konstytucji 3 Maja.

3 maja 2019r.

 1.  

Zebrania z rodzicami – oceny prognozowane na koniec roku.

7 maja 2019r.

 1.  

Tydzień Nauk Przyrodniczych.

maj 2019r.

 1.  

Dzień Dziecka.

czerwiec 2019r.

 1.  

Dni niemieckie.

czerwiec 2019r.

 1.  

Bal Absolwenta.

Czerwiec 2019.

 1.  

Koniec wystawiania ocen.

10 czerwca 2019r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny.

11,12 czerwca 2019r.

 1.  

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

13 czerwca 2019r.

 1.  

Zakończenie roku dla klas III gimnazjum.

19 czerwca 2019r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego i rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły.

21 czerwca 2019r.

 1.  

Ferie letnie.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

2.11.2018, 2.05.2019

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Czesława Niemena  w Świebodzinie

przyjęty do realizacji

przez Radę Pedagogiczną

 

   Pobierz (format PDF)