/aktualizacja 09-10-2018/  

Przewodnicząca: Alicja Parzychowska

Wiceprzewodnicząca: Izabela Banaś

Członek: Ludmiła Paterczyk

Skarbnik: Wanda Lewandowska

 

 

 

UWAGA !

Wpłaty na Radę Rodziców
w dowolnej wysokości można przekazać wychowawcy klasy
lub wpłacić bezpośrednio na konto Rady Rodziców

Nr konta: 11 1090 1593 0000 0001 3519 9103