• Zebranie z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie rodziców uczniów klas III i klas VIII z dyrektorem w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty - 11 września 2018 r.
  • Zebrania z rodzicami - 23 października 2018 r.

  • Zebrania z rodzicami - ocena prognozowana -11 grudnia 2018 r.

  • Zebrania z rodzicami - 5 lutego 2019 r.

  • Zebrania z rodzicami - 19 marca 2019 r.

  • Zebrania z rodzicami – oceny prognozowane na koniec roku - 7 maja 2019 r.

 

[ AKTUALIZACJA 16.09.2018 ]